Крим під Російською окупацією 3752 день
Вся Україна у вогні 827 день
  Місія та цілі редакції Радіо Куреш

Місія та цілі редакції Радіо Куреш

Радіо Куреш є незалежним медіа.
Наша місія з 2015 року – сприяти звільнення від російської окупації АР Крим, а з 2022 року – звільнення всієї
України від наслідків російського колоніального минулого та формуванню в Україні особистих та економічних
свобод, правової держави та соціокультурної різноманітності.
Наша мета – достовірне, збалансоване та оперативне інформування аудиторії про все, що варто знати в
Україні про Крим, південь України та його корінні народи.
Ми не лише інформуємо, а й надаємо майданчик для думок авторів, компетенції яких редакція довіряє.
Ми не є медіабізнесом і не є комерційною структурою, тим паче ми не пов'язані із будь-якими політичними
силами. Тому ключовий критерій вибору тем, пріоритетів та приводів для редакції – цінність для аудиторії.
Для нас немає заборонених чи незручних тем, але не всі публікації на сайті відображають політику редакції.
Відмова від будь-яких форм дискримінації
Неприйняття будь-яких проявів дискримінації є одним із ключових принципів Радо Куреш, як під час
підготовки та публікації матеріалів, так і в робочій практиці всередині редакції.
Усі факти та оціночні судження, опубліковані нами, мають чітко вказане джерело. Ми віддаємо пріоритет
власної інформації, достовірність якої співробітники редакції переконалися особисто.
Ми перевіряємо ще раз інформацію з соціальних мереж, звертаючи увагу на справжність акаунтів,
ангажованість та/або конфлікт інтересів авторів постів, перевіряючи достовірність публікованих документів,
фото і відео.
Помилки
Люди не ангели і ми також. Помилки бувають у всіх. Після виявлення помилок вони виправляються в
найкоротший термін автором або редактором матеріалу.
Якщо виправляються фактологічні помилки, помилки в точності чи повноті інформації, то у підзаголовку
матеріалу будь-якого жанру чи формату додається відповідна примітка – Виправлено, Уточнено чи
Доповнено.
Про наші помилки ви можете повідомляти нас, використовуючи контактні дані редакції, а також
безпосередньо авторам та/або редакторам, зазначеним у публікації.
Ми не видаляємо матеріали, які комусь не сподобалися.
Авторське право
Ми використовуємо матеріали, відео та фотографії інших авторів у відповідності до норм законодавства
України, а також відповідно до вимог авторів. Використання матеріалів, фотографій без дозволу автора, але з
обов'язковою вказівкою його імені та першоджерела публікації допускається нами виключно з дотриманням
таких умов:
публікація цитат (коротких уривків) в обсязі, виправданому поставленою метою, у тому числі цитування інших
медіа у формі оглядів преси, якщо воно визначено контекстом матеріалу.